Case study

Odzysk wody ze ścieku pochodzącego z przyzakładowej podczyszczalni ścieków
w celu wykorzystania jej w układzie chłodzenia

Otrzymaliśmy zlecenie na przeprowadzenie prób pozyskania wody o określonych parametrach ze ścieku przemysłowego wstępnie podczyszczonego przez zakładową podczyszczalnię ścieków. Zakład produkuje oleje roślinne. Odzyskana woda miała spełniać
parametry wody obiegowej nadającej się do układu chłodzenia w chłodni kominowej. Zastosowaliśmy technikę opartą o
ultrafiltrację, która pozwoliła na uzyskanie zakładanych parametrów wody obiegowej i uzyskaliśmy zakładane parametry.
Wyliczyliśmy, że oszczędności klienta, po wdrożeniu naszego rozwiązania to 6,11 PLN na każdy metr sześcienny odzyskanej wody,
co w ciągu 10 lat powinno przynieść klientowi 7 mln zł oszczędności uwzględniając koszty eksploatacji i inwestycji naszej instalacji.

Case Study

Klient: Karpacz Hotel
Data wyliczenia: 15 maj 2018
Analiza finansowa inwestycji

Klient: Aquapark
Data wyliczenia: 9 maj 2018
Analiza finansowa inwestycji

Klient: Producent wody mineralnej i napojów
Data wyliczenia: 31 maj 2018
Analiza finansowa inwestycji

Skontaktuj się z nami