Korzyści

Korzyści finansowe

W znaczącej ilości przypadków, rozwiązaniem wystarczającym dla pozyskania wody technologicznej ze ścieku przemysłowego jest ultrafiltracja pozbawiająca ściek wszelkich mikroorganizmów, w tym bakterii i wirusów. Przy tego typu technice, klienci otrzymują wodę technologiczną o parametrach wystarczających do zastosowania w różnych celach. Koszt odzysku 1 m³ wody ze ścieku technologicznego plasuje się przy wykorzystaniu ultrafiltracji znacznie poniżej kosztu będącego sumą średniej krajowej ceny m³ wody sieciowej i średniej krajowej ceny m³ odprowadzonego ścieku. Dodatkowo, straty temperatury na instalacji ultrafiltracyjnej są oceniane na nie więcej niż 1 do 2 st. C, co dla klientów wykorzystujących w procesach produkcyjnych wodę o innej  temperaturze niż woda z wodociągu bądź ujęcia własnego ma dodatkowy wymiar korzyści.

Techniki membranowe charakteryzują się niższym zużyciem energii niż inne rodzaje technik filtracji ścieków. Energia wymagana do prowadzenia procesu związana jest z pracą pomp podających ciecz do membrany. Przy odpowiednim doborze pomp do układu i ustaleniu punktu pracy instalacji pobierana do układu energia może być sprowadzona do minimum. Instalacje membranowe pobierają również energię potrzebną na zasilanie układu sterowania, lecz stanowi ona nieznaczną część zużytej energii w procesie.

Okres zwrotu z inwestycji w instalację opartą na technice membranowej jest relatywnie krótki – w analizowanych przez nas przypadkach instalacji ultrafitlracyjnych okres zwrotu dla użytkownika kształtuje się na poziomie od 11 do 36 miesięcy.

Korzyści eksploatacyjne

Nasze instalacje są w pełni opomiarowane i wyposażone w przemysłową automatykę programowaną przez naszych specjalistów, w ten sposób, aby instalacja była w pełni automatyczna. Dzięki temu, nasze instalacje oczyszczają się samodzielnie a także samodzielnie włączają i wyłączają. Instalacje wyposażamy w moduł internetowy, dzięki czemu możemy monitorować stan ich pracy w naszym centrum monitoringu i odpowiednio reagować wysyłając ekipę serwisową lub zdalnie korygować jej parametry pracy. Idąc dalej – w ramach obsługi serwisowej zapewniamy stałą dostawę odczynników chemicznych, przeprowadzamy bieżącą konserwację i serwisowanie, wymieniamy zużyte elementy. W konsekwencji nie ma konieczności zatrudniania dodatkowego personelu przez jej użytkownika.

Niewielka powierzchnia wymagana pod instalację – np. najprostsze instalacje ultrafiltracyjne nie zajmują więcej niż 4-5 m² powierzchni.

Elastyczność

Instalacje są projektowane indywidualnie i z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury w zakładzie, dzięki temu można je zainstalować również w istniejących zakładach. Moce przerobowe można dowolnie zwiększać, jeśli zaistnieje taka potrzeba, pod warunkiem, że istnieje wystarczająca powierzchnia na dodatkowe moduły instalacji. Instalację można zdemontować i zamontować w innym miejscu bez większego problemu. Można zatem dowolnie ją przenosić pomiędzy poszczególnymi miejscami w zakładzie lub przenieść ją do nowej lokalizacji.

Trwałość

Do budowy instalacji wykorzystujemy elementy renomowanych dostawców przystosowane do przemysłowego zastosowania, dzięki czemu instalacje cechują się niezawodną pracą i są na tyle trwałe, że jesteśmy w stanie udzielić gwarancji na 2 lata a ich żywotność oceniamy na 15 lat.

Brak dodatkowych odpadów stałych

Procesy membranowe w swoim działaniu wykorzystują zjawiska czysto fizyczne i poza składnikami rozdzielanej mieszaniny, nie powstają inne odpady stałe . Oznacza to również, że podczas ich przebiegu nie zachodzą reakcje chemiczne. W  procesach membranowych nie stosuje się żadnych dodatkowych związków chemicznych, z wyjątkiem minimalnej ilości środków chemicznych dezynfekujących dodawanych do wody w trakcie płukania zwrotnego membran, które bezpiecznie mogą być następnie odprowadzone do urządzeń kanalizacji.

Względy wizerunkowe

Odzysk wody ze ścieku przemysłowego oraz powtórne jej wykorzystania na pewno ma istotny pozytywny wpływ na wizerunek zakładu szanującego zasoby naturalne.

Koszty uniknięte

Instalacje oparte o techniki membranowe i odzysk wody mogą w wielu przypadkach przyczynić się do uniknięcia konieczności rozbudowy istniejących przyzakładowych oczyszczalni ścieków, a także jest odpowiedzią na kroczącą inflację ceny wody i kosztu odprowadzenia ścieków.

Case Study

Odzysk wody ze ścieków pochodzącego z przyzakładowej podczyszczalni ścieków w celu wykorzystania jej w układzie chłodzenia.

Odzysk wody spożywczej ze ścieku po myciu warzyw.

Skontaktuj się z nami