Mikrofiltracja

MIKROFILTRACJA

Mikrofiltracja jest techniką separacji umożliwiającą separację drobnych zawiesin i koloidów oraz niektórych związków wielkocząsteczkowych i mikroorganizmów. Pory w membranach do mikrofiltracji są względnie duże i mieszczą się w zakresie 0,1 – 10 µm, więc już przy niewielkim ciśnieniu (0,1–0,3 MPa) przepływ jest duży i wynosi od kilku do kilkunastu mł/(m˛·h). Otwory są takiej wielkości, że nie przechodzą przez nie koloidy, zawiesiny i bakterie, a przepuszczane są substancje rozpuszczone – jony i niejonowe związki chemiczne np. niektóre witaminy i rozpuszczalne białka.

mikrofiltracja min 1024x829 - Mikrofiltracja

Skontaktuj się z nami