Nonofiltracja

NANOFILTRACJA

Nanofiltracja jest techniką separacji o właściwościach pośrednich pomiędzy odwróconą osmozą i ultrafiltracją, w której na membranie zatrzymywane są zasadniczo związki organiczne (o masie cząsteczkowej > 200–300 Da) oraz jony dwu- i więcej wartościowe, a przepuszczane w dużym stopniu jony jednowartościowe. Nanofiltracja odbywa się pod ciśnieniem procesowym ok. 10–30 bar (1–3 MPa).

Nanofiltracja jest procesem, który nie potrzebuje chemicznej obróbki surowej wody jeśli ta ma niską zawartość związków tworzących trudno rozpuszczalne osady. Jest to proces filtracji zużywający małą ilość energii. Urządzenia oparte na nanofiltracji z powodzeniem powodują uzdatnianie wody produkcyjnej lub odzysk wody ze ścieków. Procesy oparte na nanofiltracji znajdują zastosowanie w uzdatnianiu wód produkcyjnych powodując częściowe odsalanie, dekarbonizację i zmiękczanie wody..

Ze względu na charakter membran i odpowiednie ciśnienie pracy, nanofiltracja pozwala modelować skład wody w dużym zakresie, jednocześnie filtrując cały strumień wody, gwarantując 99,9% zanieczyszczeń.

 

nanofiltracja min 1024x829 - Nonofiltracja

Skontaktuj się z nami