Nasza Idea

W wielu zakładach produkcyjnych woda stanowi istotny czynnik technologiczny i istotny koszt produkcji. Zakłady zużywające duże ilości wody zazwyczaj borykają się z zagadnieniem oczyszczania strumieni ciekłych, zaostrzających się uregulowań prawnych zmuszających użytkowników wody do jej racjonalnego gospodarowania, ale także z zagadnieniem zmniejszenia kosztów produkcji poprzez bardziej racjonalne wykorzystanie wody stanowiącej istotny nośnik kosztu.

Wprowadzenie wody w obieg zamknięty w procesie produkcji może istotnie zmniejszyć sumaryczny koszt poboru wody z sieci lub własnego ujęcia jak i odprowadzenia ścieku przemysłowego do urządzeń kanalizacji.

Przyświeca nam idea zmniejszenia kosztów produkcji zakładów zużywających znaczne ilości wody przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naturalnych, dlatego wykorzystujemy najlepsze dostępne technologie, aby zastosować je do budowy zaawansowanych technologicznie, wydajnych i jednocześnie oszczędnych pod względem eksploatacyjnych instalacji odzysku wody ze ścieków przemysłowych. Stworzyliśmy koncepcję i wdrożyliśmy do produkcji w pełni zautomatyzowane membranowe instalacje oparte o mikrofiltrację, ultrafiltrację, nanofiltrację oraz odwróconą osmozę.

Sprawdź możliwe zastosowania w przemyśle naszych rozwiązań.

 

Skontaktuj się z nami