Odwrócona osmoza

ODWRÓCONA OSMOZA

Odwrócona osmoza – jedna z technik procesów membranowych i polega na wymuszonej dyfuzji rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu. W przeciwieństwie do osmozy naturalnej, odwrócona osmoza zachodzi od roztworu o wyższym stężeniu substancji rozpuszczonej do roztworu o stężeniu niższym, czyli prowadzi do zwiększenia różnicy stężeń obu roztworów. Odwrócona osmoza, w odróżnieniu od naturalnej, musi zostać wywołana przyłożeniem do membrany ciśnienia o większej wartości i skierowanego przeciwnie niż ciśnienie osmotyczne naturalnie występujące w układzie.

odwroconaosmoza min 1024x829 - Odwrócona osmoza

Skontaktuj się z nami