Produkty

Nasze instalacje odzysku wody

Opracowujemy i projektujemy instalacje do odzysku wody ze ścieku przemysłowego głównie w celu wprowadzenia jej do obiegu zamkniętego. Pomagamy również w optymalizacji pracy istniejących podczyszczalni ścieków przemysłowych przy istniejących zakładach.

Nasze rozwiązania odzysku wody oparte o technikę membranową: mikro-, ultra- i nanofiltrację oraz odwróconą osmozę mają zastosowania w szeregu gałęziach przemysłu, najważniejsze z nich to: przetwórstwo tworzyw sztucznych, produkcja papieru, produkcja przetworów warzywno-owocowych, ubojnie żywca drobiowego, ale także produkcja napojów i soków, produkcja lodów, ubojnie innego rodzaju żywca.

Ściek powstający w procesie produkcji jest oczyszczany przez nasze instalacje, a odzyskana woda jest odpowiednio uzdatniania, podgrzewana lub schładzana i wprowadzana do powtórnego obiegu.

Warto zaznaczyć, że obecnie odchodzi się od konwencjonalnych metod separacji na rzecz techniki membranowej ze względu na jej niewątpliwe korzyści m.in. jej wysoką ekologiczność, wydajność, niskie koszty eksploatacji, a także zaostrzające się regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i emisji zanieczyszczeń. Wielką zaletą technik membranowych jest fakt, że wykorzystują one w swej pracy wyłącznie zjawiska fizyczne. W konsekwencji do prowadzenia tego procesu nie są wymagane dodatkowe substancje chemiczne powodujące niekiedy sporo niekorzystnych efektów ubocznych.

Technika jest na tyle uniwersalna, że można ją z powodzeniem wykorzystać również w innych celach związanych z filtracją ścieków przemysłowych oraz uzdatnianiem wody.

Nasze rozwiązania charakteryzują się następującymi cechami:

  • Instalacje są w pełni opomiarowanie oraz mają zainstalowaną zaawansowaną automatykę programowaną przez naszych specjalistów, co zapewnia ich bezobsługowość. Użytkownik nie musi zatrudniać dodatkowego personelu do jej obsługi.
  • Wbudowany modem internetowy zapewnia stałą łączność z naszym centrum monitoringu, dzięki czemu możemy w czasie rzeczywistym obserwować stan pracy instalacji i wprowadzać korekty jej pracy.
  • Wszystkie elementy instalacji są wykonane przez renomowanych producentów i są dostosowane do przemysłowego zastosowania, dzięki czemu jesteśmy w stanie udzielić 2-letniej gwarancji na instalację, a jej żywotność jest szacowana na 15 lat.
  • Instalacje są projektowane indywidulanie i z uwzględnieniem dostępnej przestrzeni na terenie zakładu klienta, dzięki czemu możemy zaproponować nasze rozwiązania w istniejących zakładach.
  • Nasze instalacje są skalowalne co oznacza, że możemy dowolnie zwiększać jej wydajność poprzez dołożenie kolejnych modułów w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę przez użytkownika.
  • Przez okres gwarancji zapewniamy obsługę eksploatacyjną polegającą na dostawie odczynników chemicznych, usuwaniu awarii, wymiany elementów i materiałów eksploatacyjnych. Usługa może zostać wydłużona poza okres gwarancji na życzenie użytkownika.

W celu wypracowania najlepszych rozwiązań współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami oraz uznanymi doradcami w dziedzinie filtracji w celu dobrania najlepszej technologii oraz odczynników chemicznych.

Technika membranowa

Technika membranowa to nic innego, niż filtrowanie przez odpowiednio dobrane membrany strumieni cieczy w celu uzyskania filtratu lub wody o pożądanych parametrach przy niewielkim wykorzystaniu środków chemicznych.

Mikrofiltracja

Mikrofiltracja – jest techniką separacji umożliwiającą separację drobnych zawiesin i koloidów oraz niektórych związków wielkocząsteczkowych i mikroorganizmów

Ultrafiltracja

Ultrafiltracja jest jednym z najczęściej stosowanych procesów separacji do klarowania lub zatężania roztworów oraz do frakcjonowania związków, gdzie rozmiary porów w membranie są zbliżone do wielkości pojedynczych cząstek (1 – 100 nm).

Nanofilrracja

Nonofiltracja – jest techniką separacji o właściwościach pośrednich pomiędzy odwróconą osmozą i ultrafiltracją, w której na membranie zatrzymywane są zasadniczo związki organiczne (o masie cząsteczkowej > 200–300 Da) oraz jony dwu- i więcej wartościowe, a przepuszczane w dużym stopniu jony jednowartościowe.

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza – jedna z technik procesów membranowych i polega na wymuszonej dyfuzji rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu.

Skontaktuj się z nami