Technika membranowa

Technika membranowa to nic innego, niż filtrowanie przez odpowiednio dobrane membrany strumieni cieczy w celu uzyskania filtratu lub wody o pożądanych parametrach przy niewielkim wykorzystaniu środków chemicznych. Jest to dziedzina wciąż się rozwijająca i ze względu na swoje zalety coraz powszechniej stosowana w różnych gałęziach przemysłu. Aktualnie największy potencjał przemysłowy posiadają  ciśnieniowe procesy membranowe gównie ze względu na niższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, dostępność coraz lepszych membran dobieranych pod kątem parametrów odzyskanej wody lub innych cieczy. Dzięki procesom membranowym można uzyskać wodę o stałej jakości bez konieczności dodawania znacznej ilości chemikaliów, których zwiększona ilość powodowałyby kolejne problemy. Instalacje wykorzystujące ciśnieniowe procesy membranowe charakteryzują się zwartością instalacji, możliwością pełnej automatyzacji oraz małą ilość powstających odpadów, w tym przede wszystkim odpadów stałych. Pod wpływem przyłożonego ciśnienia rozpuszczalnik lub rozpuszczone substancje małocząsteczkowe przechodzą przez membranę, a inne związki o większej masie cząsteczkowej oraz koloidy i drobne zawiesiny są przez nią zatrzymywane. Wielkość zatrzymywanych cząstek zależy od rodzaju zastosowanego procesu. Procesy te są stosowane do oczyszczania oraz do separowania danego strumienia zanieczyszczeń lub zatężania niepożądanego składnika cieczy.

Obecnie do najpopularniejszych w przemyśle ciśnieniowych technik membranowych należą następujące techniki filtracyjne: mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja oraz odwrócona osmoza. Zastosowanie tych technik obrazuje poniższy rysunek:

filtr ten 05 1024x829 - Technika membranowa

Skontaktuj się z nami