Współpraca

Współpracujemy z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami podchodząc kompleksowo do zagadnienia wykorzystania wody i odzysku wody technologicznej. W początkowym etapie głównie zajmujemy się potrzebami firmy klienta, sytuacją wodną regionu, uwarunkowaniami środowiskowymi czyli tym, co wpływa na koncepcję zrównoważonego rozwoju firmy. Interesuje nas ekologiczne i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych przez klienta i jaki wpływ na środowisko będzie miała decyzja o jak oszczędniejszym gospodarowaniu tak cennym surowcem jakim jest woda.

  • Na podstawie danych historycznych oznaczamy zapotrzebowanie na wodę i jej jakość oraz możliwości zrzutu ścieków przemysłowych w zgodzie z zezwoleniem wodno – prawnym, uwzględniając istniejące urządzenia oczyszczalni klienta lub możliwości przyjęcia ścieków przez lokalną oczyszczalnię.
  • Pobieramy próbkę ścieku z zakładu klienta i z pomocą akredytowanego laboratorium określamy i analizujemy skład ścieku.
  • W warunkach laboratoryjnych opracowujemy technologię obróbki pobranego od klienta ścieku aby możliwie najniższym nakładem środków finansowych stworzyć projekt instalacji odzysku wody odpowiedni dla jego potrzeb. Kluczowe jest uzyskanie filtratu, który będzie mógł być ponownie wykorzystany w procesie produkcyjnym klienta.
  • W razie potrzeby prowadzimy test opracowanego rozwiązania na instalacji pilotażowej w zakładzie klienta, monitorując odzysk wody ze ścieku przemysłowego.
  • Wykonujemy instalację docelową.
  • Monitorujemy pracę instalacji i świadczymy obsługę serwisową w instalacji odzysku wody.
  • Świadczymy usługi pogwarancyjne

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami