Zastosowanie

ZASTOSOWANIE INSTALACJI ODZYSKU WODY

Opracowujemy i projektujemy instalacje do odzysku wody ze ścieku przemysłowego głównie w celu wprowadzenia jej do obiegu zamkniętego. Pomagamy również w optymalizacji pracy istniejących podczyszczalni ścieków przemysłowych przy istniejących zakładach.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zastosowania naszych rozwiązań opartych o technikę membranową: mikrofiltracyjną, ultrafiltracyjną i nanofiltracją oraz odwróconą osmozę:

Baseny rekreacyjne – ściek powstający w wyniku płukania filtrów jest filtrowany i uzdatniany, a uzyskana woda jest z powrotem kierowana do zbiornika przelewowego a następnie do basenu.

Woda uzyskana z naszego układu filtracyjnego spełnia normy wody basenowej, jest wolna w 100% od bakterii i wirusów.

Efekt ekologiczny jaki uzyskujemy to ograniczenie ilości zrzutu ścieków o ok. 90% a co za tym idzie zmniejsza się także pobór wody.

Filtrując wodę w trybie on-line straty na temperaturze odzyskanej wody wynoszą maksymalnie 1 – 2° C. Ma to bezpośredni wpływ na uzyskanie efektu energetycznego, oszczędności energii koniecznej do podgrzewania wody pobieranej z wodociągu bądź ujęcia własnego.

W standardowym układzie wody basenowej woda podgrzewana jest o około 20° C, w przypadku zastosowania naszej instalacji podgrzewania jest o maksymalnie 2°C. grafika nr 3

Przetwórstwo tworzyw sztucznych – woda technologiczna służąca jako czynnik chłodzący we wtryskarkach podlega schłodzeniu a następnie filtracji i uzdatnieniu do wymaganych parametrów.

Produkcja papieru – ściek przemysłowy podlega wstępnemu oczyszczeniu z zawiesiny, następnie filtracji i uzdatnieniu do wymaganych parametrów w celu wykorzystania w procesie produkcji papieru, płukania sit.

Produkcja przetworów warzywno-owocowych – ściek powstający w procesie mycia warzyw i owoców podlega wstępnemu oczyszczeniu z zawiesiny, następnie filtracji i uzdatnieniu do wymaganych parametrów w celu powtórnego wykorzystania w procesie wstępnego mycia warzyw i owoców.

Ubojnie żywca drobiowego – wstępnie podczyszczony ściek w przyzakładowej podczyszczalni ścieku podlega filtracji i uzdatnieniu do wymaganych parametrów w celu powtórnego wykorzystania we wstępnym myciu drobiu, procesie skubania, mycia skrzyń transportowych, mycia hal  oraz  pojazdów samochodowych.

Nasze rozwiązania mogą być z powodzeniem stosowane również w pozostałych gałęziach przemysłu gdzie intensywnie wykorzystywana jest woda.

Poniżej prezentujemy listę innych powszechnych zastosowań naszych rozwiązań:

Procesy pasteryzacji – woda służąca w procesach pasteryzacji produktów spożywczych oraz napojów podlega filtracji i jest zawracana na początek procesu.

Mycie urządzeń, maszyn, hal produkcyjnych, skrzynek transportowych, pojemników , opakowań itp. – w wielu przypadkach ściek przemysłowy udaje się oczyścić z niepożądanych substancji, a odfiltrowana woda jest gromadzona w celach powtórnego jej wykorzystania w procesie mycia.

Wszelkie procesy wykorzystujące wodę jako czynnik chłodzący np. w pompach próżniowych – raz wykorzystaną wodę po odpowiedniej filtracji oraz uzdatnieniu można zawrócić w ramach zamkniętego obiegu wody na początek procesu.

Chłodnie wentylatorowe – wielu przypadkach ściek przemysłowy powstający w zakładach udaje się oczyścić z niepożądanych substancji, a odfiltrowana i uzdatniona woda wprowadzana jest do układów chłodniczych bez konieczności poboru wody świeżej z wodociągu bądź ujęcia własnego.

Mycie zwierząt przeznaczonych do uboju – ściek z mycia zwierząt lub ściek wstępnie podczyszczony w przyzakładowej oczyszczalni udaje się oczyścić z niepożądanych substancji, a uzyskaną wodę powtórnie wykorzystać na tego samego celu.

W przemyśle spożywczym – instalacje membranowe są wykorzystywane w celu separacji, klaryfikacji lub zagęszczania strumieni cieczy, w tym w produkcji wina, piwa, soków, serów, lodów, mleka, serwatki.

W branży napojów – instalacje membranowe są wykorzystywane do filtracji uzdatniania wody z wodociągu lub z własnego ujęcia.

Odsalanie wody – techniki membranowe pozwalają na pozbycie się zasolenia wody.

I wiele innych – techniki membranowe zyskują coraz większe uznanie w przemyśle i ich zastosowanie stale się poszerza.

 

PRZYKŁAD SKUTECZNOŚCI SYSTEMU

PARAMETRY ŚCIEKU PO FLOTACJI (PRODUKCJA TEKTURY BIAŁEJ)

1233 copy1 189x300 - Zastosowanie
 1. CHZT – 1470 MGO₂/L
 2. ZAWIESINA OGÓLNA – 1100 MG/L
 3. BZT 5 – 2200 MGO₂/L
 4. AZOT – 61 MG/L
 5. FOSFOR – 15,6 MG/L
 6. PH – 7,11

PARAMETRY FILTRATU PO PODCZYSZCZENIU CHEMICZNYM W PROCESIE KOAGULACJI I FILTRACJI PRZEZ STACJĘ ULTRAFILTRACYJNĄ

1233 copy2 189x300 - Zastosowanie
 1. CHZT – 150 MGO₂/L
 2. ZAWIESINA OGÓLNA – 12,64 MG/L
 3. BZT 5 – <100 MGO₂/L
 4. AZOT – <0,5 MG/L
 5. FOSFOR – <0,5 MG/L
 6. PH – 6,37

UZYSKANA SKUTECZNOŚĆ SYSTEMU OKOŁO 80%

Skontaktuj się z nami