Instalacje odzysku wody Lumi-tech podlegają finansowaniu w formule ESCo (Energy Service Company). Oznacza to, że inwestycja może być finansowana zewnętrznie z generowanych przez partnera Lumi-tech oszczędności. Z takiego finansowania można skorzystać, wdrażając działania, które służą oszczędzaniu energii.

 

Finansowanie ESCO: Jak to działa?

Dzięki finansowaniu ESCo partnerzy Lumi-tech nie ponoszą kosztów związanych z inwestycją w systemy odzysku wody. Klient zobowiązuje się do ponoszenia niskich comiesięcznych opłat stałych, a sama instalacja rozliczana jest wyłącznie z uzyskanych przez klienta oszczędności.

Naszym partnerom dajemy pewność, że po instalacji naszego systemu odzysku wody, suma opłat za wodę i energię oraz spłat nakładów inwestycyjnych nie będzie większa niż koszty, które ponosił przed modernizacją obiegu wodnego w obiekcie. Z takiej formy finansowania modernizacji mogą korzystać podmioty prywatne i instytucje publiczne.

 

Dlaczego warto?

Bez nakładów finansowych

Partner Lumi-tech nie inwestuje własnych środków w zakup instalacji odzysku wody. Po podpisaniu kontraktu ESCo, partner dysponuje nowoczesną instalacją Lumi-tech, która znacznie zmniejsza zużycie energii i wody w jego obiekcie.

Bez ryzyka

Pełne ryzyko finansowe i techniczne ponosi Lumi-tech. Właściwe funkcjonowanie instalacji odzysku wody i gospodarowanie energią, które generuje oszczędności dla klienta, jest przede wszystkim w interesie Lumi-tech.

Oszczędności

Lumi-tech oferuje swoim partnerom dogodny system najmu i spłaty instalacji z oszczędności.

Dodatkowy zysk

Partner Lumi-tech uzyskuje co miesiąc dodatkowe zyski z niższych rachunków za wodę, odprowadzanie ścieków i energię elektryczną.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o formułę ESCO dla twojego projektu