Instalacja odzysku wody Lumi-ULTRA

Każda instalacja basenowa wyposażona jest w filtry piaskowe, które muszą być systematycznie czyszczone. Woda po ich płukaniu kierowana jest do kanalizacji sanitarnej jako ściek. Następnie konieczne jest uzupełnienie obiegów wodnych basenu z sieci wodociągowej, jej ponowne uzdatnienie i podgrzanie do właściwej temperatury.

Dzięki systemowi odzysku wody Lumi-ULTRA, wodę popłuczną można wprowadzić z powrotem do układu basenowego w dowolnym obiekcie. Instalacja Lumi-ULTRA to nowoczesne rozwiązanie technologiczne dla hoteli, uzdrowisk, w tym zakładów przyrodoleczniczych. Odzyskana woda zachowuje około 95% ciepła wejściowego, zmniejszając zapotrzebowanie na czynnik grzewczy potrzebny do jej ponownego ogrzania.

 

Odzysk wody basenowej z Lumi-ULTRA

Stacja odzysku wody popłucznej Lumi-ULTRA oczyszcza wodę wykorzystywaną do płukania filtrów w instalacjach basenowych. Membrany ultrafiltracyjne o dokładności 0,02 µm umożliwiają odfiltrowanie z wody popłucznej wszelkich zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego i organicznego,  w tym wirusów i bakterii, zatrzymując ich dalszy rozwój. Dokładność membran eliminuje z wody wszelką materię organiczną, która przyczynia się do powstawania w wodzie basenowej szkodliwych dla zdrowia i nieprzyjemnych dla nosa THM’ów, oraz przywraca naturalną przeźroczystość cieczy. Po procesie oczyszczania woda jest uzdatniana jak dla potrzeb wody basenowej i wprowadzana ponownie do obiegu basenowego. Same stacje wymagają niewielkich powierzchni do instalacji – od 3 do 4 m².

 

Efekty oczyszczania wody basenowej z Lumi-ULTRA

 • poprawa jakości wody w basenie i komfortu użytkowania
 • zmniejszenie zapotrzebowania na wodę
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do podgrzania wody
 • zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków
 • zmniejszenie kosztów utrzymania basenu
 • ograniczenie emisji CO₂


Stacja odzysku wody Lumi-ULTRA dostarczana jest jako kompletny zestaw, gotowy do wpięcia do istniejącej instalacji obiegowej.

W skład wewnętrznego wyposażenia wchodzą:

 • membrany ultrafiltracyjne
 • pompa obiegowa
 • pompa regeneracji
 • prefiltry
 • sondy i czujniki peryferyjne
 • wodomierze
 • układ sprężonego powietrza
 • elektrozawory
 • pompy dozujące chemię
 • zbiornik wody czystej
 • armatura i kształtki

 

Stacja Lumi-ULTRA jest w pełni automatyczna, posiada możliwość zdalnego monitoringu oraz ogranicza konieczność bieżącej obsługi. 

Podstawowe funkcje systemu sterowania Lumi-ULTRA:

 • kontrola czasu pracy pomp oraz ich parametrów
 • kontrola przepływów wody
 • kontrola ciśnienia pracy ultrafiltracji
 • sterowanie automatycznym procesem płukania układu ultrafiltracji
 • pomiar i kontrola parametrów chemicznych wody
 • płynny pomiar i kontrola poziomu wody w zbiorniku
 • tryb programowania harmonogramu płukań przy zastosowaniu automatycznych zaworów płuczących w układach filtracyjnych
 • raportowanie i ostrzeganie o błędach
 • sygnalizacja alarmowego (alarm optyczny, akustyczny)
 • prowadzenie pełnych statystyk czasu pracy poszczególnych urządzeń
 • prowadzenie pomiarów temperatury wody przefiltrowanej

 

 

Finansowanie inwestycji w formule ESCo

Firma Lumi-tech jako pierwsza na rynku umożliwia sfinansowanie instalacji odzysku wody w formule ESCo. Oznacza to, że właściciel lub zarządca obiektu nie inwestując pieniędzy może generować oszczędności na kosztach eksploatacji i dzielić się wyłącznie zaoszczędzoną kwotą z dostawcą technologii.

Warianty realizacji inwestycji z Lumi-tech:

 1. Umowa świadczenia usługi odzysku wody
 2. Umowa na dostawę instalacji oraz świadczenia usługi odzysku wody
 3. Umowa na zakup instalacji oraz świadczenie usługi odzysku wody

Aby poznać szczegóły oferty prosimy o wypełnienie kalkulatora oszczędności Lumi-tech i kontakt z naszym doradcą.