Instalacja odzysku wody Lumi-INDUSTRY

Woda jest jednym z najpowszechniejszych surowców i środków produkcji w przemyśle. W przedsiębiorstwach służy do przeprowadzania zaawansowanych procesów technologicznych, utrzymania czystości linii produkcyjnych czy mycia wytwarzanych surowców na każdym etapie produkcji.

Dzięki systemowi odzysku wody Lumi-INDUSTRY, wodę używaną w przemyśle można skutecznie odzyskać poprzez usunięcie z niej zanieczyszczeń lub innych cieczy procesowych i wykorzystać ją ponownie. Instalacja Lumi-INDUSTRY to zaawansowane rozwiązanie technologiczne dla obiektów przemysłowych różnej wielkości i oczyszczalni ścieków, dzięki któremu możliwa jest realizacja koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Technologie odzysku wody poprocesowej z Lumi-INDUSTRY

Stacje odzysku wody Lumi-INDUSTRY wykorzystują zaawansowane, najnowsze technologie, oparte na separacji membranowej –mikrofiltracji, ultrafiltracji, nanofiltracji i odwróconej osmozie.

Naszym partnerom dostarczamy zaawansowane systemy wysokowydajnych membran specjalnego przeznaczenia, które wykorzystywane są w instalacjach pracujących w szczególnie trudnych warunkach, związanych z wysokimi temperaturami, ciśnieniem i agresywnymi chemicznie substancjami.

Jako nieliczni, wdrażamy autorskie technologie odzysku wody. Aby rozwiązywać problemy z wysokimi wskaźnikami bio- i fizykochemicznymi, mętnością wody oraz zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi, stworzyliśmy hybrydowy reaktor membranowy Lumi-tech (HRM), który przygotowuje wodę do separacji membranowej. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, moduł z powodzeniem zastępuje biologiczną oczyszczalnię i gwarantuje najlepsze rezultaty w procesie odzysku wody.

Ochrona środowiska z Lumi-INDUSTRY

Stacje odzysku wody Lumi-INDUSTRY znacząco zmniejszają zapotrzebowanie na wodę i energię, które wykorzystywane są procesach produkcyjnych. Instalacje Lumi-tech znacząco ograniczają emisję CO₂ do atmosfery oraz ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni lub środowiska. W ten sposób nasi partnerzy mogą skoncentrować się na racjonalnym wykorzystaniu zasobów i ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.