Dlaczego Lumi-tech

Instalacje Lumi-tech to systemy odzysku wody, które optymalizują koszty eksploatacji obiektów basenowych i zakładów przemysłowych. Sprawdź, na co możesz liczyć.

 

Obniżenie kosztów

Instalacje odzysku wody Lumi-tech znacząco obniżają koszty utrzymania obiektów, w których wykorzystuje się wodę.
W przypadku basenów pływackich i obiektów produkcyjnych koszty te mogą zostać obniżone nawet o 85%. Pełny zwrot
z inwestycji w system odzysku wody Lumi-tech, z uwzględnieniem kosztów eksploatacji, wynosi od 14 do 36 miesięcy.
Koszt eksploatacji obiektu znacząco spada już od 1 miesiąca użytkowania instalacji.

Specjalnie dla naszych klientów, którym zależy na odzysku wody basenowej lub poprocesowej, wykonujemy wstępną analizę finansową na podstawie wykonanych badań pilotażowych. Oferujemy również atrakcyjne metody finansowania inwestycji.

 

Wysoka sprawność instalacji

Systemy odzysku wody Lumi-tech to najwyższa jakość i wydajność instalacji. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i metod oczyszczania ścieków, z zanieczyszczonej wody popłucznej można odzyskać nawet 95% wody, która zostaje ponownie wprowadzona do układu basenowego lub przemysłowego. W przypadku basenów pływackich, odzyskana woda zachowuje 95% temperatury wejściowej.

 

Inteligentne projektowanie

Do każdego projektu system odzysku wody Lumi-tech zawsze podchodzimy indywidualnie, uwzględniając infrastrukturę techniczną istniejącą w zakładzie, parametry fizykochemiczne i biochemiczne wody procesowej i proprocesowej oraz istniejące przepływy. Tylko dzięki takiemu podejściu, nasze instalacje odzysku wody uzyskują optymalną skuteczność i wydajność.

Zawsze przed wdrożeniem systemów prowadzimy szczegółową analizę procesu wykorzystania wody przez klienta, badania parametrów wody procesowej, testy skuteczności procesu filtracji w warunkach laboratoryjnych. Na życzenie klienta możemy również zaplanować test półprodukcyjny dedykowanego rozwiązania. Uwzględniamy również dostępną przestrzeń na terenie obiektu klienta, od której często zależy wybór zastosowanej technologii.

Instalacje odzysku wody Lumi-tech są skalowalne, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie ich wydajności, jeżeli zmieni się zapotrzebowanie na wodę i ilość produkowanego ścieku w zakładzie.

 

Pełna automatyka i zdalny monitoring

Urządzenia odzysku wody basenowej i przemysłowej Lumi-tech są bezobsługowe i w pełni zautomatyzowane. Nie wymagają dodatkowych skomplikowanych szkoleń i obsługi przez personel obiektu. Mogą być monitorowane zdalnie z centrali firmy Lumi-tech.

 

Pełna opieka gwarancyjna i pogwarancyjna

Nasze systemy objęte są pełną opieką gwarancyjną i pogwarancyjną. Prawidłowa praca instalacji odzysku wody popłucznej Lumi-tech nadzorowana jest zdalnie oraz bezpośrednio przez mobilne, doświadczone zespoły serwisowe.

 

Ochrona środowiska
Wysoka skuteczność procesów przygotowania wody poprocesowej do filtracji oraz wydajne technologie membranowe stosowane do filtracji, pozwalają zaoszczędzić znaczne ilości wody, energii cieplej oraz środków chemicznych. Dzięki temu nasi klienci zyskują pozytywny wizerunek podmiotów odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie.