Z szacunku dla wody

W Lumi-tech chcemy, poprzez oczyszczanie, odzyskiwać nawet 95% wody popłucznej lub poprocesowej z kompleksów basenowych i obiektów przemysłowych. Po to, aby ograniczać ilość ścieków, które trafiają do środowiska, a przede wszystkim obniżać koszty działalności branży rekreacyjnej i wytwórczej.

Inspirowani naturą, dostarczamy efektywne technologie odzyskiwania wody.

W ten sposób chcemy tworzyć świat, który dba o każdą kroplę wody. Dlatego w naszej codziennej działalności kierujemy się ważnymi wartościami, tj. wrażliwość ekologiczna, wiedza, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Wrażliwość ekologiczna

Chcemy, aby każdy miał prawo do życia w czystym środowisku, miał dostęp do czystej, zdrowej wody. Jest dla nas bardzo ważne, aby każdy zdawał sobie sprawę z konieczności dbania o wodę. Zabiegał o jej racjonalne zużycie oraz maksymalne odzyskiwanie w procesach przemysłowych i nie tylko. Chcemy realizować wizję świata, który dba o każdą kroplę wody.

Wiedza

Nie wystarczy chcieć, aby woda, z której korzystamy, była zawsze zdrowa i czysta. Aby nie marnowała się ani jedna kropla. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak to zrobić. W Lumi-tech mamy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają nam oferować unikalne rozwiązania do maksymalnego odzyskiwania wody w procesach przemysłowych i tych związanych z użytkowaniem obiektów basenowych.

Odpowiedzialność

Zasoby wody na naszej planecie są ograniczone, a w Polsce w szczególności. Ogromne nakłady człowiek przeznacza dzisiaj na uzdatnianie wody, z której korzystamy w domach i w gospodarce. A później beztrosko, po mniejszym lub większym oczyszczeniu, kierujemy tę wodę z powrotem do rzek. To niebywałe marnotrawstwo. W Lumi-tech nie uznajemy pojęcia „ściek”. Mówimy wyłącznie o zanieczyszczonej wodzie, którą należy oczyścić w takim stopniu, żeby nadawała się do ponownego wykorzystania. Dlatego, inspirowani naturą, doskonalimy technologie, które służą odzyskowi wody basenowej i przemysłowej.

Zaangażowanie

Z pasją pracujemy nad doskonaleniem technologii przyjaznych wodzie i jednocześnie racjonalnych ekonomicznie. Nie szczędzimy wysiłków, aby uświadamiać ogromne znaczenie właściwej gospodarki wodą i konieczność dbania o każdą kroplę. Oferujemy instalacje odzysku wody, które przynoszą spektakularne korzyści dla środowiska i dla podmiotów gospodarczych, wykorzystujących wodę w swojej codziennej działalności.