Technologie Lumi-tech

Urządzenia Lumi-tech to zaawansowane instalacje odzysku wody, w których wykorzystujemy najnowsze technologie, oparte o techniki membranowe, tj. mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja i odwrócona osmoza. W Lumi-tech dostarczamy również systemy wysokowydajnych membran specjalnego przeznaczenia, które są odporne na wysokie temperatury i ciśnienie oraz substancje agresywne chemicznie.

Oferując znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych obiektów basenowych i przemysłowych oraz poprawę ich ekologicznego charakteru, tworzymy kompletne, wysokowydajne stacje odzysku wody Lumi-tech. Dobieramy odpowiednie membrany filtrujące po to, aby odzyskać wodę o jak najlepszych parametrach przy niewielkim wykorzystaniu środków chemicznych.

Techniki Lumi-tech służą procesom filtrowania wody i wykorzystują zróżnicowane ciśnieniowe procesy membranowe, które generują bardzo małe ilości odpadów stałych. Systemy odzysku wody Lumi-tech optymalizujemy na podstawie szczegółowych analiz ścieków, a także testów instalacji w laboratoriach i bezpośrednio w obiektach naszych partnerów.

Mikrofiltarcja (MF)

Membrany mikrofiltracyjne, działające przy zastosowaniu niewielkich ciśnień, separują z wody drobne zawiesiny, koloidy i komórki bakteryjne oraz niektóre wirusy, co polepsza barwę cieczy filtrującej i zmniejsza jej mętność.

Separacja cząstek poprzez ultrafiltrację stosowana jest w oczyszczaniu wody pitnej i oczyszczalniach ścieków, a także w procesach odzyskiwania wody przemysłowej i w branży producentów spożywczych.

Ultrafiltracja (UF)

Instalacje Lumi-tech wykorzystują membrany ultrafiltracyjne, które doskonale sprawdzają się w procesach separacji małych ciał zawieszonych w wodzie, bakterii oraz innych patogenów.

W Lumi-tech ultrafiltrację stosujemy na wybranych etapach oczyszczania wód poprocesowych i wody pitnej, a także podczas odzyskiwania wody popłucznej z filtrów żwirowo-piaskowych w obiektach SPA & Wellness, hotelach i stacjach uzdatniania wody.

Nanofiltracja (NF)

Technologie nanofiltracji w stacjach odzysku wody Lumi-tech wykorzystują średnie wartości ciśnienia i mają zdolność do oddzielania związków organicznych oraz jonów dwuwartościowych.

Nasze nanofiltracyjne systemy membranowe mają szerokie zastosowanie, m.in. w procesach zmiękczania wody i wstępnego jej uzdatniania. Autorskie rozwiązania Lumi-tech dedykowane są również dla przemysłu spożywczego.

Odwrócona osmoza (RO)

Systemy odwróconej osmozy Lumi-tech wymagają wysokiego ciśnienia filtrowanej wody, która, przepływając przez  półprzepuszczalną membranę, zatrzymuje na niej wszystkie sole, jony jednowartościowe oraz wszystkie zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

Takie instalacje membranowe wykorzystujemy do odsalania wód, a także w procesie odzyskiwania wody w zakładach przemysłowych i komunalnych. Nasze produkty posiadają odpowiednie certyfikaty do wdrażania ich w przemyśle spożywczym i we wszelkich systemach uzdatniania wody.